Nii mängimine üldiselt kui ka hasartmängud peaks eelkõige olema mõnus meelelahutus, mis pakub vahel ka natuke närvikõdi, aga eelkõige naudingut ja meelelahutust. Hasartmäng on mäng, millega kaasneb võimalus võtta väiksemaid või suuremaid riske ja mille tulemus sõltub eelkõige õnnest. Senikaua, kuni mängija suudab mängu käigus oma emotsioone kontrolli all hoida ja riske endale teadvustada, on kõik suurepärane. Pahatihti aga kipub esimese suurema võidu järel tekkiv ülevoolav emotsioon kõiki teisi mõtteid ja emotsioone varjutama ning alles jääb ainult suur soov sama rõõmutunnet uuesti kogeda.

Vastutustundlik mängimine on hasartmängudega seotud teemadest üks olulisemaid ja delikaatsemaid teemasid. Kuigi kasiinod ja nendes mängitavad mängud on väga pika ajalooga, on nendega algusest peale kaasas käinud ka veidi probleemsem pool. Kui vanasti oli teema veidi peidus, siis seoses online kasiinode populaarsuse hüppelise kasvuga on ka online kasiinode endi huvi selle teema avaliku arutamise üle kasvanud – lõpuks soovivad ju kõik (online) kasiinod pakkuda oma klientidele eelkõige mõnusat mänguelamust mitte probleeme ja stresso.

Mis on hasartmängusõltuvus?

Suurem osa online kasiino mängijatest suudab mõistlikkuse piires nautida nii rõõmutunnet kui ka järgmise võidu lootusega kaasnevat ärevust, aga osadel tekib hoopis vastupandamatu tung uuesti ja uuesti mängida ja panustada. Niisugust meeleseisundit, kus see vastupandamatu mängusoov ja uue võidukogemuse otsimise vajadus on muutunud inimese tegevust juhtivateks faktoriteks, nimetataksegi hasartmängusõltuvuseks. Hasartmängusõltlastel on sageli mitmesuguseid erinevaid ebaratsionaalseid veendumusi – näiteks võivad nad olla täiesti kindlad, et suudavad mõjutada juhusliku mängu tulemusi (eriti kui on saanud paar järjestikust väikest võitu) või olla kaotusseeria kestel pidevalt vankumatult veendunud, et õnn kohe pöördub ja nad saavad suurvõidu. Kui see suurem võit ka tuleb, siis enamasti kulutab sõltlane võidetud raha kiiresti ära (sageli arvatakse, et nüüd suurema rahaga võib rohkem riskida, tehakse suuremaid panuseid ja kaotatakse ka raha oluliselt kiiremini).

Kuidas tekib hasartmängusõltuvus?

Hasartmängusõltlase tegevuse võib jagada kolmeks põhifaasiks, mida allpool ka veidi täpsemalt kirjeldame:

 • Võidu faas – Võidu faasis on mängija jaoks võidusummast isegi olulisem võiduga kaasnev ülevoolav positiivne emotsioon. Võit tekitab õnne- ja kontrollitunde ning põhjendamatu lootuse, et võiduseeria jätkub lõputult. Selle tulemusena kujuneb hasartmäng mänguri elu valitsevaks osaks ja kõik muud emotsioonid kaotavad tähtsuse Liigne optimism ja mängijatee alguses kergesti teenitud võit halvendavad reaalsustaju ning kui esmasele võidule ei järgne kohe teist ja kolmandat suuremat võitu, hakatakse järjekindlalt oma panuseid kasvatama.
 • Kaotuse faas – pideva võiduootusega ja panuste kasvatamisega saab alguse kaotuse faas. Sageli tõlgendatakse kaotust isikliku ebaõnnestumisena ning panustatud raha tagasivõitmiseks tehakse üha suuremaid panuseid. Kui oodatud võitu endiselt ei tule, otsitakse täiendavaid võimalusi lisaraha saamiseks, et selle abil online kasiinos jälle uusi panuseid teha. Sageli võetakse mängimiseks kiirlaenu, valetatakse perekonnale ja sõpradele ja/või muututakse ärritunuks ja endasse tõmbunuks. Vähehaaval hakkab mängur teadvustama, et ta ei suuda oma tegevust kontrollida.
 • Meeleheite faas – Selles faasis puudub mänguril oma mängimise üle juba igasugune kontroll. Hakkavad tekkima võlad ja elu sarnaneb mõneti narkomaani omaga – mõte keerleb pidevalt selle ümber, kuidas saada mängimiseks lisaraha. Kuigi suhted lähedastega on sassis ja vastastikune usaldus on kadunud, usub ja loodab mängur endiselt, et kohe-kohe tema õnn pöördub. Kui seda siiski ei juhtu, võivad kaasneda senisest veel äärmuslikumad tagajärjed – alkoholi/narkootikumide liigtarvitamine, kuritegelikule teele pöördumine või ka enesetapumõtted.

Millised on sagedasemad mängusõltuvusega kaasnevad probleemid?

Sageli tekitab hasartmängusõltuvus mitmeid emotsionaalseid ja füüsilisi probleeme. Kirjeldame veidi neist raskemiaid nähte.

 • Depressioon

Suurel enamusel mängusõltlastest esineb depressiooni sümptomeid. Depressiooni ja mängimise põhjuse-tagajärje seos ei ole alati ühesugune, vaid on reeglina küllaltki individuaalne. Kui see seos aga tekib, võib olla tegu omamoodi surnud ringiga – depressiivsed mõtted suurendavad mängusoovi ja sagedasem mängimine omakorda süvendab depressiooni.

 • Suitsiidimõtted/ -katse

Uuringutega on kindlaks tehtud, et ligikaudu 60 protsendil kõigist probleemsetest mänguritest on esinenud enesetapumõtteid ja umbes 20% sõltlastest on teinud ka enesetapukatse.

Enesetapumõtete peapõhjused on majanduslikud raskused, mängukire tulemusel kannatanud suhted, töökaotus, suured tekkinud võlad või muud laadi isiklikud probleemid. Kuivõrd paljud mängusõltlaste enesetapud kirjutatakse depressiooni arvele, puudub täpne statistika enesetapuni viinud mängusõltuvuse juhtumite kohta.

 • Alkoholi liigtarbimine

Sarnaselt depressiooniga on siingi tegemist omamoodi “surnud ringiga” – esmalt mängitakse ja kaotatakse ning seejärel tarvitatakse kaotusvalu vähendamiseks alkoholi. Alkoholi tarbimine aga vähendab enesekontrolli ja nii asutakse peagi uuesti mängima ning kaotatakse veelgi suuremaid summasid.

Kuidas hasartmängusõltuvust ära tunda?

Kui kahtlete, kas teil on hasartmängusõltuvus, proovige vastata ausalt järgmistele küsimustele:

 • Kas olete online kasiinos mängimise pärast kunagi jätnud mõne kohustuse täitmata või tööle minemata?
 • Kas olete online kasiinos mängimise nimel seadnud ohtu oma sõprade või pereliikmetega?
 • Kas olete kunagi asunud online kasiinos mängima lootusega parandada sellega oma majanduslikku olukorda või vabaneda võlgadest?
 • Kas olete peale online kasiinos raha kaotamist tundnud vajadust jätkata mängimist, et kaotatud raha tagasi teenida või pärast esimest võitu tundnud soovi pikalt edasi mängida, et veel rohkem võita?
 • Kas teil on olnud päevi, kui olete kogu oma raha maha mänginud?
 • Kas olete kunagi laenanud raha, et mängida online kasiino mänge?
 • Kas olete kunagi kulutanud mängimise peale rohkem aega või raha, kui algselt plaanisite?
 • Kas olete mängimise jaoks raha hankimiseks teinud või plaaninud teha midagi ebaseaduslikku?
 • Kas olete mänginud online kasiinos, et maandada stressi, pettumust või masendust?
 • Kas teil on mängimise tulemusena kunagi tekkinud depressiivseid või suitsiidseid mõtteid?

Mida rohkematele ülaltoodud küsimustele jaatavalt vastasite, seda suurema tõenäosusega on teil tekkinud või tekkimas hasartmängusõltuvus.

Kuidas hasartmängusõltuvusega võidelda?

Nagu iga teise sõltuvuse nii ka hasartmängusõltuvuse puhul on esimene oluline samm endale ja lähedastele probleemi olemasolu tunnistamine ja abi otsimine. Paljud hasartmängusõltuvuse küüsi langenud mängijad on küll veendunud, et suudavad oma probleemist ise üle saada, aga pahatihti pole see võimalik. Sellisel juhul ongi esmane ja olulisim leida endas piisavalt jõudu ja tunnistada endale, et on tekkinud negatiivne olukord, millest te ise välja rabeleda ei suuda ning proovida esmajärjekorras otsida abi kas oma pereliikme, sõbra või asjatundjate/nõustajate käest. Hasartmängusõltuvus on küllaltki komplitseeritud sõltuvuse liik eelkõige selle poolest, et erinevalt mitmest teisest sõltuvuse liigist ei ilmne selle puhul mingeid koheseid füüsilisi tundemärke, mille abil probleemiga vaevleva inimese läheduses viibijad saaksid aru, et midagi on valesti. Seetõttu on seda hasartmängusõltuvust ka küllaltki lihtne varjata. Ainus, mis võib lähedastel inimestel tekitada mõtte, et miski võib valesti olla, on asjaolu, et olete olnud vähem suhtlusaldis ja hoidnud varasemast rohkem omaette.

Lisaks lähedastega suhtlemisele on ka Eesti riik ja kõik online kasiinod loonud viise, mille abil mängijad saavad oma mängukirge kontrolli all hoida

Hasartmängupiirangu seadmine EMTA-s

Eestis saab iga inimene, kes tunneb, et tal on tekkinud või tekkimas hasartmängusõltuvus, määrata endale eesti.ee portaalis, Eesti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes, e-maksuametis või ka ükskõik millises Eesti maapealses kasiinos kuni kolmeaastase hasartmängupiirangu. Sealjuures on võimalik keelata endal nii loto kui ka kasiinomängude mängimine. Pärast mängukeelu kehtestamist on mängijal blokeeritud ligipääs kõigi Eestis tegutsevate online kasiinode mängukeskkonda ning ka maapealsetesse kasiinodesse. Maksu- ja Tolliametis seatud piirangute andmetele pääsevad lisaks kasiinodele ligi ainult Maksu- ja Tolliameti hasartmängu järelevalvet teostavad ametnikud ning ainult ulatuses, mis on neile vajalik oma tööga seotud ülesannete täitmiseks.

Kui te ei soovi endal keelata kõigis online kasiinodes mängimist, saate igas online kasiinos ka eraldi piirangu seada.

Mängupiirangud online kasiinodes

Alternatiivina üldisele mängukeelule on teil võimalus seada oma mänguharjumustele piiranguid ka igas online kasiinos eraldi. Reeglina võimaldavad online kasiinod seada järgmisi piiranguid:

 • Piirang sissemakse suurusele

Reeglina võimaldavad online kasiinod teha sissemakse suurusele erinevaid piiranguid erinevate ajavahemike lõikes (nt päev, nädal, kuu)

 • Piirang panustatud summale

Sarnaselt sissemaksepiiranguga saab ka panustatud summade suurust piirata päeva, nädala või kuu lõikes

 • Piirang netokaotusele

Peale sissemaksu on igal online kasiino mängijal tavaliselt võimalik piirata ka mingi aja vältel maksimaalset kaotatavat summat. Ka siin saab piiranguid seada nii päeva, nädala kui ka kuu lõikes.

 • Piirang mänguajale

Lisaks rahalistele piirangutele on võimalik piirata ka mänguaega.

Piirangute tühistamine

Maksu- ja Tolliametis seatud mängukeeldu pole võimalik ennetähtaegselt tühistada ning ka pärast piirangu tähtaja möödumist tuleb piirangu tühistamiseks esitada eraldi avaldus e-maksuametis või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Enamikes online kasiinodes kehtib reegel, et kui soovite enesele seatud piiranguid karmistada, jõustub soovitud muudatus koheselt. Kui aga soovite eelnevalt seatud piiranguid tühistada või leevendada, rakendub kuni 7-päevane töötlemisaeg. Selline lahendus on eelkõige seatud mängijate kaitseks, et sõltuvusega maadleval mänguril puuduks võimalus enesele seatud piiranguid hetkeemotsiooni ajel tühistada

hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus

Lisaks kõigile eeltoodud meetmetele on Eestis loodud ka spetsiaalselt hasartmängusõltuvuse küüsis olevate inimeste abistamisele pühendunud mittetulundusühing Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus. Nõustamiskeskusel on kontorid Tallinnas, Pärnus, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas. Kui te ei soovi ise kohale minna, saate Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskusega suhelda ka telefonil 15410 või e-posti aadressil info@15410.ee.